loài thú trong Tiếng Anh là gì?

loài thú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài thú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài thú

    (nói chung) animals; beasts

    chúa tể các loài thú the king of the beasts