loài thủy tức trong Tiếng Anh là gì?

loài thủy tức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài thủy tức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài thủy tức

    * dtừ

    hydroid

    * ttừ

    hydroid