loài nấm rong trong Tiếng Anh là gì?

loài nấm rong trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài nấm rong sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài nấm rong

    phycomycetous plants