loài linh dương trong Tiếng Anh là gì?

loài linh dương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài linh dương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài linh dương

    * dtừ

    antelope