loài chim ăn thịt trong Tiếng Anh là gì?

loài chim ăn thịt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài chim ăn thịt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài chim ăn thịt

    * dtừ

    raptores