lắc trong Tiếng Anh là gì?

lắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lắc

  * đtừ

  to shake; to wag; to bump

  lắc đầu to shake one's head

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lắc

  * verb

  to shake; to wag; to bump

  lắc đầu: to shake one's head

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lắc

  to shake, swing, sway, rock, wag