lắc lư nghiêng ngả trong Tiếng Anh là gì?

lắc lư nghiêng ngả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc lư nghiêng ngả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc lư nghiêng ngả

    * dtừ

    rolling