lắc bật ra trong Tiếng Anh là gì?

lắc bật ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc bật ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắc bật ra

    * dtừ

    jolt

    * ngđtừ

    jolt