lắc nhẹ trong Tiếng Anh là gì?

lắc nhẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắc nhẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lắc nhẹ

  * dtừ

  bob, jog

  * ngđtừ

  jog

  * nđtừ

  bob