wing loading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing loading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing loading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing loading.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wing loading

    the ratio of the weight of an airplane to its wing area

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).