trading port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trading port

  * kinh tế

  cảng thương mại

  cảng thương mại, thương cảng

  thương cảng

  * kỹ thuật

  cảng biển

  cảng thương mại