trading pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trading pit

    * kinh tế

    tầng trệt giao dịch