trading company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trading company

  * kinh tế

  công ty mua bán

  công ty thương mại

  công ty thương mại, xí nghiệp thương mại

  xí nghiệp thương mại