trading desk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trading desk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trading desk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trading desk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trading desk

  * kinh tế

  bàn giao dịch

  bàn giao dịch, bàn thu đổi ngoại tệ

  bàn thu đổi ngoại tệ

  phòng kinh doanh