sum of money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sum of money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sum of money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sum of money.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sum of money

  * kinh tế

  số tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sum of money

  Similar:

  sum: a quantity of money

  he borrowed a large sum

  the amount he had in cash was insufficient

  Synonyms: amount, amount of money