sumatra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sumatra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sumatra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sumatra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sumatra

    a mountainous island in western Indonesia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).