sum total nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sum total nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sum total giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sum total.

Từ điển Anh Việt

 • sum total

  * danh từ

  toàn bộ; nội dung tổng quát

  tổng số cuối cùng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sum total

  * kinh tế

  số tổng cộng

  tổng số tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sum total

  Similar:

  sum: the final aggregate

  the sum of all our troubles did not equal the misery they suffered

  Synonyms: summation