sumo ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sumo ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sumo ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sumo ring.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sumo ring

    the circular ring in which Sumo wrestlers compete

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).