summerise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

summerise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm summerise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của summerise.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • summerise

  Similar:

  summerize: prepare for summer

  summerize your car

  summerize a house

  Antonyms: winterize

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).