static head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • static head

  * kinh tế

  đồ thị dạng đầu và vai

  * kỹ thuật

  cột áp thủy tĩnh

  cột nước tĩnh

  vật lý:

  áp suất (thủy) tĩnh

  điện lạnh:

  chiều cao áp lực tĩnh

  cột áp tĩnh