statical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statical.

Từ điển Anh Việt

 • statical

  * tính từ

  xem static

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • statical

  * kỹ thuật

  bất động

  ổn định