statically water force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically water force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically water force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically water force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically water force

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    áp lực nước tĩnh