statically determinate truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically determinate truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically determinate truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically determinate truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • statically determinate truss

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  giàn tĩnh điện

  xây dựng:

  giàn tĩnh định