sexual union nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual union nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual union giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual union.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sexual union

  Similar:

  coupling: the act of pairing a male and female for reproductive purposes

  the casual couplings of adolescents

  the mating of some species occurs only in the spring

  Synonyms: mating, pairing, conjugation, union

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).