sexual characteristic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual characteristic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual characteristic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual characteristic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sexual characteristic

    Similar:

    sex characteristic: those characteristics (both anatomical and psychological) that are strongly associated with one sex relative to the other

    Synonyms: sex character

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).