sexual dwarf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sexual dwarf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sexual dwarf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sexual dwarf.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sexual dwarf

    * kỹ thuật

    y học:

    người lùn phát triển sinh dục bình thường