send on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

send on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm send on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của send on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • send on

  * kinh tế

  chuyển giao (một bức thư tới tay người nhận)

  gởi chuyển

  gửi chuyển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • send on

  Similar:

  forward: send or ship onward from an intermediate post or station in transit

  forward my mail