sendee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sendee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sendee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sendee.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sendee

    the intended recipient of a message

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).