send-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

send-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm send-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của send-up.

Từ điển Anh Việt

  • send-up

    * danh từ

    việc bắt chước nhằm chế nhạo ai/cái gì

    * tính từ

    châm biếm, đả kích