send gratis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

send gratis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm send gratis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của send gratis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • send gratis

    * kinh tế

    gởi miễn phí