sendal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sendal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sendal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sendal.

Từ điển Anh Việt

  • sendal

    /'sendəl/

    * danh từ

    (sử học) lụa xenđan (hàng lụa đẹp thời Trung cổ)

    quần áo may bằng lụa xenđan; cờ may bằng lụa xenđan