ring ouzel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring ouzel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring ouzel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring ouzel.

Từ điển Anh Việt

  • ring ouzel

    /'riɳ'u:zl/

    * danh từ

    (động vật học) chim hét khoang cổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet