rib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rib.

Từ điển Anh Việt

 • rib

  /rib/

  * danh từ

  xương sườn

  floating ribs: xương sườn cụt

  to poke someone in the ribs: thúc vào sườn ai

  gân (lá cây, gáy sách, cánh sâu bọ...); sọc (nhung kẻ...); vết gợn lăn tăn (trên cát ướt); đường rạch (ở vỏ hến, trên các luống cây)

  vật đỡ, thanh chống (tường, sàn); gọng (ô); sườn (tàu)

  (đùa cợt) vợ, đàn bà

  lá gỗ mỏng (để gò thanh đàn)

  * ngoại động từ

  thêm đường kẻ vào

  rib bed velvet: nhung kẻ

  cây thành luống

  chống đỡ (vật gì)

  (từ lóng) trêu chòng, chòng ghẹo; chế giễu (ai)

 • rib

  (cơ học) cạnh, sườn cứng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rib

  * kinh tế

  chia súc vật theo sườn

  cột sống

  gân

  phần lưng (của súc thịt bò)

  xương sườn

  * kỹ thuật

  cánh

  cánh tản nhiệt

  gân tăng cứng

  gờ tản nhiệt

  rìa

  sọc

  sống

  sườn tăng cường

  vành

  điện lạnh:

  cánh làm mát

  toán & tin:

  cạnh, sườn cứng

  xây dựng:

  dầm dọc cầu

  dầm dọc phụ

  gờ cong

  mái vòm (bằng)

  sườn (của bản)

  sườn (tăng cứng)

  sườn cạnh

  ô tô:

  gân, gờ vỏ xe

  vật lý:

  tạo gân

  y học:

  xương sườn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rib

  support resembling the rib of an animal

  any of the 12 pairs of curved arches of bone extending from the spine to or toward the sternum in humans (and similar bones in most vertebrates)

  Synonyms: costa

  cut of meat including one or more ribs

  a teasing remark

  a riblike supporting or strengthening part of an animal or plant

  a projecting molding on the underside of a vault or ceiling; may be ornamental or structural

  form vertical ribs by knitting

  A ribbed sweater

  Similar:

  ridicule: subject to laughter or ridicule

  The satirists ridiculed the plans for a new opera house

  The students poked fun at the inexperienced teacher

  His former students roasted the professor at his 60th birthday

  Synonyms: roast, guy, blackguard, laugh at, jest at, make fun, poke fun