ribbed dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed dome.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ribbed dome

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cupôn có sườn