ribbed roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ribbed roof

    * kỹ thuật

    mái có gờ