ribbed span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ribbed span

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cấu tạo nhịp có sườn