ribbed plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ribbed plate

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bản có gờ

  bản có sườn

  tấm có gờ

  thép bản có gân

  hóa học & vật liệu:

  tấm (kim loại) có gân tăng cứng