ribbed-cylinder roller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed-cylinder roller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed-cylinder roller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed-cylinder roller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ribbed-cylinder roller

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trục lăn có (cạnh) gờ