ribbed-slab bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed-slab bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed-slab bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed-slab bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ribbed-slab bridge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu bản sườn