ribbed glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed glass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ribbed glass

  * kỹ thuật

  kính lượn sóng

  xây dựng:

  kính khía

  kính mặt gợn sóng

  kính nhám mắt

  thủy tinh khía rãnh