ribbed cylinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed cylinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed cylinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed cylinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ribbed cylinder

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xi lanh có ngạnh