ribbed arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribbed arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribbed arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribbed arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ribbed arch

  * kỹ thuật

  vòm có gân

  vòm có sườn

  toán & tin:

  cuốn có gờ

  xây dựng:

  vòm có gờ

  vòm có sườn (tăng cứng)