ribaldry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ribaldry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ribaldry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ribaldry.

Từ điển Anh Việt

  • ribaldry

    /'ribəldri/

    * danh từ

    tính thô tục, tính tục tĩu

    lời nói tục tĩu

Từ điển Anh Anh - Wordnet