raciness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raciness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raciness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raciness.

Từ điển Anh Việt

 • raciness

  /'reisinis/

  * danh từ

  hương vị, mùi vị đặc biệt (của rượu, hoa quả)

  tính chất sinh động, tính hấp dẫn; phong vị, phong thái (câu chuyện, lối viết)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • raciness

  * kinh tế

  hương vị

  mùi vị đặc biệt (của rượu, hoa quả)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • raciness

  Similar:

  pungency: a strong odor or taste property

  the pungency of mustard

  the sulfurous bite of garlic

  the sharpness of strange spices

  the raciness of the wine

  Synonyms: bite, sharpness

  gaminess: behavior or language bordering on indelicacy

  Synonyms: ribaldry, spiciness