spiciness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spiciness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spiciness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spiciness.

Từ điển Anh Việt

 • spiciness

  /'spaisinis/

  * danh từ

  sự có gia vị, tính chất thơm

  tính chất hóm hỉnh, tính chất dí dỏm; tính chất tục (câu chuyện)

  sự bảnh bao; tính chất hào nhoáng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spiciness

  * kinh tế

  mùi gia vị

  vị gia vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spiciness

  the property of being seasoned with spice and so highly flavored

  Synonyms: spice, spicery

  Similar:

  gaminess: behavior or language bordering on indelicacy

  Synonyms: raciness, ribaldry