pump water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump water

    * kỹ thuật

    nước bơm