pumpkin seed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pumpkin seed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pumpkin seed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pumpkin seed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pumpkin seed

    the edible seed of a pumpkin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).