pumper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pumper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pumper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pumper.

Từ điển Anh Việt

  • pumper

    /'pʌmpə/

    * danh từ

    bánh lúa mạch đen (Đức)