pump-room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump-room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump-room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump-room.

Từ điển Anh Việt

  • pump-room

    * danh từ

    phòng (tại một suối khoáng) có sẵn nước khoáng