pump tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump tree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pump tree

    * kỹ thuật

    cần bơm